• Yin Yang Foot Massage Quick View
    • Yin Yang Foot Massage Quick View
    • ,
    • Yin Yang Foot Massage

    • สัมผัสประสบการณ์นวดเท้าเอกลักษณ์หยินหยางสปา หลังนวดให้ความรู้สึกเบาโล่งโปร่งสบายเสมือนล่องลอย ขณะนวดเท้าจี้จุดสัมผัสรู้สึกเจ็บจี๊ดๆเพื่อกระตุ้นจุดสะท้อน ไปยังอวัยวะภายใน เมนูนวดเท้าแบบจีนกว่าพันปีสืบทอดกันมา
    • Read more