• Thai Massage Quick View
 • Yin Yang Foot Massage Quick View
  • Yin Yang Foot Massage Quick View
  • ,
  • Yin Yang Foot Massage

  • สัมผัสประสบการณ์นวดเท้าเอกลักษณ์หยินหยางสปา หลังนวดให้ความรู้สึกเบาโล่งโปร่งสบายเสมือนล่องลอย ขณะนวดเท้าจี้จุดสัมผัสรู้สึกเจ็บจี๊ดๆเพื่อกระตุ้นจุดสะท้อน ไปยังอวัยวะภายใน เมนูนวดเท้าแบบจีนกว่าพันปีสืบทอดกันมา
  • Read more